Smart Comet

Proje Hakkında

“Smart Comet” projesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, Avrupa Birliği Erasmus Programı, Türkiye Kalkınma Ajansı ortak projesidir. Projenin genel amacı, metal sektörü işletmeleri ve mesleki eğitim kurumları için AB boyutunda sınır ötesi işbirliği perspektifinde bir yetkinlik yönetimi sistemi geliştirmek, test etmek ve uygulamaya geçirmektir. “Smart Comet” projesinin iletişim ve tanıtım stratejileri çerçevesinde LMN Works tarafından “Logo Tasarım”, “Kurumsal Kimlik Tasarımı”, “Web Sitesi Tasarım ve İçerik yönetimi” alanlarında hizmet sağlanmıştır. Hizmetler kapsamında, Smart Comet projesininnin dijital medya kanallarında bilinirliğinin artırılması, algının doğru yönetilmesi ve dijital iletişim araçlarıyla kurumu tanıtıcı fırsatlar oluşturulması hedeflenmiştir.

Kategori
Dijital İletişim, Kurumsal Kimlik Tasarımı, Web İçerik Yönetimi, Web Sitesi Tasarımı